Mezentius

Mezentius, legendarische koning van de etruskische stad Caere. Volgens de oudste traditie (o.a. Ovidius, Fasti 4, 877-900) werd hij door de rutulische koning Turnus te hulp geroepen tegen Aeneas en de Trojanen met de belofte dat hij een deel van de wijnoogst zou krijgen; Aeneas zou echter hetzelfde aan Iuppiter beloofd en de overwinning behaald hebben. Volgens Dionysius van Halicarnassus verscheen M. pas na de dood van Turnus in de strijd, bood de verliezende Trojanen een wapenstilstand aan in ruil voor de gehele wijnoogst, maar moest voor hen wijken omdat ze door Iuppiter geholpen werden. Vergilius (Aeneis 7-10) kent Turnus' bondgenoot M. slechts als een wrede tiran, die door Aeneas gedood werd.


Lit. E. Wörner (Roscher 2, 2943-2954). E. Marbach (PRE 15, 1511-1514). [Versnel]


Lijst van Namen