Caere

kaartgrafheuvelsCaere (Καιρέα), belangrijke etruskische stad, gelegen ca. 100 m boven de zeespiegel 45 km ten noordwesten van Rome en 6 km van de Tyrrheense Zee; thans Cerveteri (Caere vetus). Aan de etruskische stad, wier oorsprong dateert uit de 9e of 8e eeuw vC, ging een nederzetting van de Villanova-cultuur vooraf, waarvan necropolen teruggevonden zijn. De legendarische koning Mezentius van C. speelt een grote rol in Vergilius' Aeneis. In 510 vC zou de stad de verdreven romeinse koning Tarquinius Superbus hebben opgenomen, in 387 c.q. 390 vC, bij de bezetting van Rome door de Galliërs, zouden de vestaalse maagden er in veiligheid zijn gebracht, hetgeen een vriendschapsverdrag met Rome ten gevolge had. In 353 vC moest Caere zich na een korte strijd aan het romeinse gezag onderwerpen en ontving de status van civitas sine suffragio. Tijdens de tweede punische oorlog leverde het de Romeinen graan en ander proviand, daarna schijnt C. weinig betekenis meer gehad te hebben.

grafheuvelVan de stad en haar haven zijn, behalve sporen van de omwalling en resten van een romeins theater, weinig overblijfselen teruggevonden. Des te rijker zijn de vondsten uit de uitgestrekte, sinds 1911 systematisch onderzochte necropolen, ware dodensteden, die tot de beroemdste der oudheid behoren. De oudste graven (8e en 7e eeuw) zijn niet meer dan eenvoudige, in de rotsbodem uitgehakte, ronde of vierkante putten, waarin de grafurn werd geplaatst. In de 7e eeuw begon men grafkamers te construeren, die in de beide volgende eeuwen uitgroeiden tot grote grafheuvels, gewoonlijk met een ronde basis, die aan de voet door een stenen mantel omgeven was. Van dit type zijn er al ruim 200 ontdekt, de grootste met een doorsnede van 30 m. Sommige bevatten verscheidene grafvertrekken, die dikwijls een getrouwe imitatie van het etruskische huisinterieur zijn. De schatten uit de beroemde Tomba Regulini-Galassi - gouden en zilveren vaatwerk en sieraden, wapens, ceramiek enz. - aan het licht gebracht in 1836, bevinden zich in het Vaticaans Museum.

De in de graven aangetroffen sarcofagen hebben dikwijls de vorm van een rustbed, waarop de dode, al dan niet vergezeld van zijn echtgenote, gezeten of gelegen is (bekend specimen uit de 6e eeuw vC in de Villa Giulia te Rome).

Onder het griekse vaatwerk dat in de graven is gevonden zijn een dertigtal z.g. caeretaanse hydria's, kruiken uit de tweede helft van de 6e eeuw vC die een eigenaardige gedrongen vorm hebben en waarvan de hals gewoonlijk een stervormig lotusof palmettenornament draagt; de levendige mythologische voorstellingen die erop zijn aangebracht, zijn getekend in een vrij grove en primitieve stijl. De mooiste exemplaren bevinden zich in de Villa Giulia te Rome en in het Louvre.


Lit. C. Hülsen (PRE 3, 1281-1283). M. Santangelo (EAA 2, 511-517). M. Pallottino (EAA 2, 518-521). - L. Pareti, La tomba Regolini Galassi (Rome 1947). J. H. Hemelrijk, De Caeretaanse hydriae (Rotterdam 1956). M. Pallottino, La necropoli di Cerveteris (Rome 1960). M. Moretti, II Museo Nazionale di Villa Giulia² (ib. 1963). J. M. Hemelrijk, Caeretan Hydriae 1-2 (Amsterdam 1984). [Nuchelmans]


Kaart