Tarquinius Priscus

De traditie vertelt dat een rijk koopman met de naam Demaratus tegen het jaar 655 ging leven in de Etruskische stad Tarquinia en daar met een vrouw uit die stad trouwde. Zijn zoon, Lucius Tarquinius, verhuisde naar Rome, waar hij met de hulp van de Etruskische families erin slaagde zich daar tot koning te laten kiezen.
Tarquinius, bijgenaamd Priscus (= 'oud' om onderscheid te maken met de latere Tarquinius 'Superbus'), heerste circa 40 jaar.
Aan hem wordt de verovering van heel Latium toegeschreven; met de hulp van Etruskische architecten verfraaide hij de stad met veel openbare gebouwen. Hij vergrootte en versierde het Forum Romanum met galerijen voor de openbare vegaderingen, hij bouwde het Circus Maximus voor de grote spelen en opende de Cloaca Maxima om de valleien van de stad droog te leggen en het water naar de Tiber af te voeren.
Hij stierf tragisch, vermoord door patriciërs die zijn heerszucht slecht verdroegen. Zijn weduwe, Tanaquil, slaagde er toch in om de troon voor haar zoon Servius Tullius te bewaren, die de eerste koning werd, die niet door de senaat gekozen werd.


Vorige  Index  Volgende