Terentia

Terentia, vrouw van Cicero, met wie zij tussen 80 en 77 vC in het huwelijk trad en aan wie zij in 79 of 78 een dochter (Tullia) en in 65 een zoon schonk. Aanvankelijk was de. verhouding tussen Cicero en T. goed, zoals onder meer blijkt uit het feit dat zij interesse toonde in Cicero's politieke activiteiten en hem steunde tijdens zijn ballingschap, doch later verslechterde hun relatie, met name als gevolg van een eigenmachtig optreden van T. in de kwestie van Tullia's huwelijk met Dolabella, dat duidelijk op instigatie van T. en buiten medeweten van Cicero werd voorbereid en tegen zijn zin gesloten. Daarnaast waren er ook problemen in de financiële sfeer, doordat de vermogende T. als gevolg van haar sterke financiële positie onevenredig veel macht had over Cicero. In 48 vC kwam het tot een breuk en in 46 tot een scheiding, waarna T. volgens de bronnen nog zou zijn gehuwd met de historicus Sallustius en met Messalla Corvinus. Zij zou zelfs de leeftijd van 103 jaar hebben bereikt. Onder Cicero's Brieven is het 14e boek van de collectie Ad Familiares geheel aan T. gericht.


Lit. S. Weinstock (PRE SA, 710-716). G. Boissier, Cicéron et ses amis (Paris 1899) 95-104. [Brouwers]

Lijst van Namen