Tullia

Tullia, naam van twee bekende romeinse vrouwen.

(1) Tullia, misdadige dochter van koning Servius Tullius. Zij zette Tarquinius Superbus aan tot de moord op haar eerste echtgenoot Aruns Tarquinius en op haar gelijknamige met Superbus getrouwde zuster, ten einde, na haar vader ten val gebracht en gedood te hebben, met Superbus te huwen en zo koningin van Rome te worden. Met haar wagen zou zij over het lijk van haar vader hebben gereden, aan welk feit de naam van de straat waar dit geschiedde, Vicus Sceleratus, zou herinneren. Ook zou zij haar vader een begrafenis hebben geweigerd. Het verhaal moet wel als een aetiologische mythe worden beschouwd.


Lit. W. Hoffmann (PRE 7A, 1329). - F. Bellandi, Scelus Tulliae. Storiografia e tipologia tragica in Dionigi, Livio, Ovidio (La Parola del Passato 31, 1976, 148-168). [A. J. Janssen]


(2) Tullia, dochter van Cicero en Terentia, waarschijnlijk kort na hun huwelijk geboren in 79 vC. T. was aanvankelijk gehuwd met een Calpurnius Piso, doch nadat dit huwelijk (vanaf 63) in 57 met de dood van haar man was geeindigd, trouwde zij in 56 met Furius Crassipes, van wie zij echter in 51 om onbekende redenen scheidde. Tegen de zin van haar vader wist haar moeder Terentia door te drijven dat zij hierna trouwde met Publius Cornelius Dolabella, die zich bij het begin van de burgeroorlog in 49 aansloot bij Caesar. Na in 49 een zoon ter wereld te hebben gebracht, die korte tijd later overleed, bleef T. in 48 tezamen met haar moeder Terentia, toen Cicero naar Griekenland vertrok, in Italië achter onder de hoede van Cicero's vriend Atticus.

Terwijl de verhouding tussen T. en Dolabella steeds verder verslechterde, met name nadat de laatste als volkstribuun in 47 door revolutionaire wetsvoorstellen zich de haat van Tullia's vader Cicero op de hals had gehaald, volgde in 46 de scheiding. In 45 stierf T. op Cicero's landgoed in Tusculum; haar dood betekende, zoals uit diverse van zijn brieven blijkt, voor Cicero een zeer diepe schok. Cicero vatte zelfs het plan op voor haar een tempel te bouwen, hetgeen echter niet doorging. Daarnaast zocht hij troost in het schrijven van een Consolatio.


Lit. P. Groebe (PRE 7A, 1329-1336). - G. Pianko, Terentia et T. (Meander 28, 1973, 23-31). [Brouwers]


Lijst van Namen