Vettius

Vettius, beruchte politieke zwendelaar in Rome in de 1e eeuw vC. Lucius V., vermoedelijk afkomstig uit Picenum, raakte bevriend met Catilina en was in 64 vC bij diens samenzwering betrokken. In 62 beschuldigde hij zelfs Caesar van medeplichtigheid daaraan. In 59 deed hij het voorkomen alsof hij ingewijd was in een samenzwering om Pompeius te vermoorden en zocht toenadering tot de jeugdige Gaius Scribonius Curio. Deze doorzag evenwel de opzet en lichtte zijn vader in. Na in het openbaar verhoord te zijn werd V. ontmaskerd en gearresteerd. Toen hij enkele dagen later dood in de kerker werd aangetroffen, ging het gerucht dat er geen sprake was van zelfmoord, maar dat V. op aanstichten van Caesar door diens handlanger Vatinius uit de weg geruimd was. De ware toedracht van dit alles en met name de rol van Caesar erin blijft in vele opzichten duister.


Lit. Cicero, Epistula ad Atticum 2, 24. Id., In Vatinium testem interrogatio 24-26. Suetonius, Divus Iulius 16-20. - H. Gundel (PRE 8A, 1844-1850). - L.R. Taylor, The Date and the Meaning of the V. Affair (Historia 1, 1950, 45-51). C. Meier, Zur Chronologie und Politik in Caesars erstem Konsulat (ib. 10, 1961, 88-98). A. Seager, Clodius, Pompeius and the Exile of Cicero (Latomus 24, 1965, 1953 1).


Lijst van Namen