Teye of Tiyi, naam van twee egyptische koninginnen.

kop(1) Teye, grote koninklijke gemalin van Amenhotep III, van de 18e dynastie. Zij was de dochter van een priester van Min uit Achmîm, Yuya, en van Tuya, wier graf en mummies samen met een rijk meubilair in 1905 door Th. M. Davis in de thebaanse necropool ontdekt werden. Van zijn huwelijk met dit meisje uit de burgerij of de provincieadel, in het 1e jaar van zijn regering, deed Amenhotep III kond door de uitgifte van een reeks skarabeeën (vgl. Breasted ARE 2, § 862). De grote rol die T. speelde blijkt niet alleen uit de aanleg, om harentwille, van een groot meer nabij het nieuwe Djarucha-paleis ten zuiden van Medinet-Habu (ib. § 869), maar ook uit haar aanwezigheid aan de zijde van de vorst op vele monumenten. Zij overleefde haar echtgenoot en koos haar verblijfplaats in de buurt van Illahun. Van hier (Medinet Ghurâb) stamt het kopje van Teye, met sterk nubische trekken, dat vroeger in het Museum te Berlijn was (ANEP 398).

Later schijnt T. zich the Achetaton gevestigd te hebben. Hier werd voor haar een 'zonneschaduwtempel' gebouwd en haar majordomus Huya werd hier begraven. Haar werd het geheimzinnige graf no. 55 te Thebe toegeschreven (Echnaton). Haar mummie kwam uiteindelijk terecht in een zijvertrek van het graf van Amenhotep II in het Dal der Koningen, naast de 'cache' met koningsmummies waartoe ook die van haar gemaal Amenhotep III behoorde.

Zij werd in 1976 geïdentificeerd door Wente en Harris toen zij het haar van de mummie vergeleken met een haarlok van T. in een miniatuur-lijkkist uit het graf van Tutanchamon. Het beeld op de foto werd in januari 2006 als vloeropvulling van een tempel uit 700 vC in Luxor gevonden.


Lit. Porter/Moss, 1, 30-31 (graf nr. 46). Th. M. Davis, The Tomb of Iouya and Touiyou (London 907).G. Elliot Smith, Royal Mummies (Catalogue général Musée du Caire, 1912) 38-39, pl.xcvii. J.E. Harris/E.F. Wente, X-Ray Atlas of the Royal Mummies (Chicago/ London 1980) xvii, 346, 355.


(2) Teye, voedster van Nofretete en echtgenote van Eye, die Tutanchamon op de troon opvolgde. [Vergote]


Lijst van andere personen