Eye

Eye, egyptische koning van het einde van de 18e dynastie, opvolger van Tutanchamon en voorganger van Horemheb. Zoals uit zijn onvoltooid graf, nr. 25, in de zuidelijke necropool van el-Amarna blijkt, was hij een vurig aanhanger van de leer van Echnaton. Hij was bevelhebber van de ruiterij en secretaris van de koning. Maar de eretitel waar hij het meest prat op ging en die hij steeds bij zijn naam vermeldde was die van it-ntr of 'godsvader'. Deze titel wijst meestal op de schoonvader van de vorst. In het geval van E. wordt hij in betrekking gebracht met het feit dat zijn echtgenote Tiji de voedster geweest is van Nofretete. K. Seele heeft de stelling verdedigd dat een zoon van E. en van Tiji een dochter van Amenhotep III zou gehuwd hebben en dat uit dit huwelijk Smenchkare en Tutanchamon zouden gesproten zijn. In dit geval zou de inscriptie van een kleine afgebroken tempel uit Karnak, waarin E. zich de vader van deze laatste noemt, bijna letterlijk (eigenlijk: grootvader!) dienen opgevat te worden.

Op een afbeelding in de grafkamer van Tutanchamon fungeert E., met de blauwe koningskroon getooid, als sem-priester en voltrekt de ritus van de mondopening op de mummie van zijn voorganger. E. regeerde slechts vier jaar. Hij werd in een graf (nr. 23) in het westelijke dal van de Koningsvallei bij Thebe begraven. Zijn sarkofaag berust in het Museum te Kairo.


Lit. Drioton/Vandier 349; 384v. K. C. Seele, King Ay and the Close of the Amarna Age (JNES 14, 1955, 168-180). P. E. Newberry, King Ay, the Successor of Tuvankhamün (JEA 18, 1932, 50-52). [Vergote]


Lijst van Koningen