Horemheb

schrijverHoremheb, egyptische koning die meestal, als laatste, tot de 18e dynastie gerekend wordt. Afkomstig uit hzw.t nsw.t, huidig Kôm el-Ahmar Sawāris, in de 18e opper-egyptische gouw diende hij, onder de naam Paatonernheb ('de Aton is in feest'), Echnaton als generaal, en bestuurde misschien zelfs als 'afgevaardigde van de koning' het noorden van het land. Hij liet te Sakkara een graf aanleggen in de zuiverste Amarna-stijl, waarvan de fragmenten over verschillende musea verspreid zijn (zie ANEP nrs. 5; 49-51; 634; ANET 250v). Op een van deze vermeldt hij een veldtocht in Azië, waardoor hij vermoedelijk Zuid-Palestina op de Apiru (of Chapiru) heroverde. Met Tutanchamon naar Thebe teruggekeerd, zocht hij zeker de gunst te winnen van de Amon-priesters. Dit verklaart hoe hij na de dood van Eje, ter gelegenheid van de processie van Karnak naar Luxor, door Amon tot koning aangewezen werd. Dit wordt verhaald op een zwart granieten beeld, in het Museum te Turijn, dat H. en zijn vrouw Mutnedjernet voorstelt. Men heeft vermoed dat deze een koninklijke prinses is, die H. gehuwd heeft om zijn koningschap te legitimeren (een halfzuster van Echnaton droeg die naam). H. deed alle sporen van de Aton-ketterij verdwijnen en dateerde zijn regeringsjaren van na de dood van Amenhotep III. Hij usurpeerde de monumenten van Tutanchamon en eigende zich zo de roem toe van het herstel van de orthodoxie. Hij ondernam vele bouwwerken, o.a. in de Amonstempel te Karnak, waar hij met de aanleg begon van de grote hypostyle zaal en, in het zuidelijke deel, de 9e en 10e pyloon oprichtte. Een grote stèle, vóór deze laatste pyloon opgesteld, bevatte het 'edict van H.', waarin hij een somber tafereel ophangt van de wantoestanden en misbruiken die hij bij zijn troonsbestijging aantrof in de administratie. Daarop volgen de besluiten die hij uitvaardigde om hieraan een einde te stellen. In het Dal der Koningen liet hij zich een ruim graf uithouwen, waarvan vele wandreliëfs echter onafgewerkt bleven (nr. 57). De regeringsjaren van H. zijn onzeker. Helck/Otto geven ca. 1320-1308.


Lit. Drioton/Vandier 349-354; 375; 417v.; 655. A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs (Oxford 1961, 241-245). [Vergote]


Lijst van Koningen