Corsica

kaartCorsica (Κύρνος), groot en bergachtig eiland in de Middellandse Zee tussen de ligurische kust en Sardinië. De oppervlakte bedraagt ruim 8700 km², de hoogste toppen reiken tot boven 2600 m. Terwijl de westkust steil en onherbergzaam is, bezit de oostkust enkele goede havens. De oudste bewoners van C. zouden Iberiërs vermengd met Liguriërs zijn geweest. In 564 vC stichtte de ionische stad Phocaea aan de monding van de Rhotanus de kolonie Alalia. De griekse kolonisten werden echter 25 jaar later door Carthagers en Etruriërs verdreven. In 259 en 231 vC zonden de Romeinen expedities naar het eiland, die leidden tot de verwoesting van Alalia, de verdrijving van de Carthagers en de onderwerping aan het romeinse gezag. Samen met Sardinië werd C. in 227 vC de tweede romeinse provincie; in de keizertijd was het een zelfstandige provincie, die nu eens van de keizer dan weer van de senaat afhankelijk was. Sulla vestigde op de plaats van het oude Alalia de colonia Aleria, nadat Marius een zestigtal kilometers noordelijker Mariana had gesticht; het binnenland was slechts in naam onderhorig aan de Romeinen. Dat de romanisering van C. slechts oppervlakkig was, bewijst onder meer het feit dat op het eiland slechts enkele tientallen latijnse inscripties zijn gevonden.


Lit. C. Hülsen (PRE 4, 1657-1660). G. Susini (EAA 7, 48v). - X. Poli, La Corse dans l'antiquité et dans le haut moyenage (Paris 1907). E. Pais, Storia della Sardegna e della Corsica (Rome 1923). [Nuchelmans]


Kaart