Forum Iulii

kaartForum Iulii, door Julius Caesar in 49 vC gestichte markt- en havenstad op de kust van Zuid-Frankrijk, ca. 110 km ten oosten van Massilia (Marseille); thans Fréjus. Augustus verhief de plaats tot colonia, waar hij in 31 vC de 300 bij Actium buitgemaakte oorlogsschepen stationeerde. Aldus werd F.I. een militaire vlootbasis (Colonia Octavanorum Pacensis Classica); het schijnt dit te zijn gebleven tot ca. 70 nC; daarna begon de haven te verzanden. Van de antieke nederzetting zijn onder meer bewaard gebleven een amfitheater, een theater, een stadspoort (z.g. Porte des Gaules), fragmenten van een aquaduct, van termen en van de kademuren. aquaductEen belangrijk oud-christelijk monument is het geheel gaaf bewaarde baptisterium (doopkapel) uit ca. 400 nC. F.I. was de geboorteplaats van de generaal Agricola en misschien ook van de dichter Cornelius Gallus.


Lit. Ilun (PRE 7, 69v). F. Benoit (EAA 3, 737v). - A. Donnadieu, La Pompéi de la Provence. Fréjus (Paris 1927). Id., Fréjus. Le port militaire de Forum Iulii (Paris 1935). A. Grenier, Manuel d'archéologie gallo-romaine 3 (Paris 1958) 99-114. [Nuchelmans]


Kaart