Bessus

Bessus (Βῆσσος), satraap van Bactrië en Sogdiana onder de perzische koning Darius III Codomannus, wiens neef hij was. In de slag bij Gaugamela (1 oktober 331 vC) tegen Alexander de Grote was hij commandant van de perzische linkervleugel. Na de nederlaag vergezelde hij de koning op diens vlucht naar het oosten en doodde hem (juli 330). Daarop riep B. zich tot Darius' opvolger uit, maar ondanks felle tegenstand slaagde hij er niet in, de opmars van Alexander te stuiten. In 329 werd B. gevangen genomen en door Alexander op wrede wijze terechtgesteld. [Nuchelmans]


Lijst van Namen