Datis

Datis (Δᾶτις, oudperzisch Dat), perzische veldheer, die samen met Artaphernes jr. de expeditie aanvoerde die Darius I in 490 vC uitzond om Athene en Eretria te straffen voor hun steun aan de ionische opstandelingen. Hij slaagde erin de Cycladen te onderwerpen (Delus werd gespaard) en Eretria te verwoesten, maar de Atheners versloegen de perzische legermacht, toen deze in Attica geland was, in de beroemde slag bij Marathon. Datis keerde naar Perzië terug.


Lit. Herodotus 6, 94-119. - H. Swoboda (PRE 4, 2227-2229). [Nuchelmans]


Lijst van Namen