Demaratus

Demaratus (Δαμάρατος; attisch Δημάρατος), koning van Sparta (ca. 510-491) uit het huis der Eurypontiden, zoon van Aristo. In 506 vC nam hij met zijn collega Cleomenes I deel aan een grootscheepse aanval van Peloponnesiërs, Boeotiërs en Chalcidiërs op Attica, die tengevolge van onenigheid tussen beide koningen mislukte. Dit leidde tot een slepende vete tussen D. en Cleomenes. Toen laatstgenoemde in 491 vC een strafexpeditie tegen Aegina ondernam, werd hij door D. van een onjuist beleid beticht; kort daarop wist Cleomenes te bereiken dat D. - zogenaamd omdat hij een onwettig kind was - als koning afgezet en door Cleomenes' gunsteling Leotychidas vervangen werd. Daarop verliet hij Sparta en begaf zich naar koning Darius van Perzië, die hem het bestuur over enkele griekse steden in Klein-Azië toevertrouwde. D. begeleidde Xerxes als adviseur tijdens de expeditie die met de perzische nederlagen bij Salamis en Plataeae eindigde. Vóór 480 zou hij de Grieken gewaarschuwd hebben dat Xerxes een nieuwe aanval op Griekenland beraamde.


Lit. Herodotus 5, 75; 6, 50-75; 7, 100-104, 234-239. - B. Niese (PRE 4, 2029v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen