Leotychides

Leotychides (dorisch Λαοτυχίδας), ionisch Λευτυχίδης), naam van twee koningen van Sparta uit het huis der Eurypontiden.

(1) Leotychides I, koning van ca. 625 tot ca. 600.


(2) Leotychides II, koning van 491 tot 476, opvolger van Demaratus dank zij de steun van Cleomenes I. L. voltooide de door Demaratus tegen Aegina ondernomen strafexpeditie en wist de Aegineten ertoe te brengen gijzelaars te leveren. Als opperbevelhebber van de atheens-spartaanse vloot ondernam hij na de slag bij Plataeae een expeditie naar Ionië en versloeg de Perzen zowel te land als ter zee bij Mycale (479). In 477 trok L. op om de perzischgezinde oligarchieën in Thessalië te bestraffen; hij veroverde Pagasae en waarschijnlijk ook Pherae, maar bleek niet in staat Larissa in te nemen. Daarop werd hij in Sparta wegens corruptie aangeklaagd, maar hij onttrok zich aan een veroordeling door uit te wijken naar Tegea (476). L. stierf ca. 469.


Lit. Herodotus 6, 65-73, 85-87; 8, 131; 9, 90-105. - Th. Lenschau (PRE 12, 2063v). [Schouten]


Lijst van Namen