Hamilcar

Hamilcar (punisch Abd-Melkart, 'Dienaar van Melkart', Ἀμίλκας), zoon of kleinzoon van Mago. In 480 vC stak H. met een grote legermacht over naar Sicilië om Terillus van Himera op diens verzoek hulp te bieden tegen de machtige syracusaanse tiran Gelon en de met deze verbonden Theron van Acragas; het is zo goed als zeker dat deze interventie van Carthago in de strijd tussen de tirannen van Sicilië geschiedde na overleg met de perzische koning Xerxes, die te zelfder tijd tegen Griekenland oprukte. Het leger landde in Panormus, maar leed bij Himera een zware nederlaag. H. zou tijdens de slag zelfmoord gepleegd hebben. Herodotus' bericht dat de slag bij Himera en die van Salamis op dezelfde dag geleverd zouden zijn, verdient geen geloof. Door Hamilcars nederlaag werd de carthaagse expansie op Sicilië voor bijna een eeuw gestuit.


Lit. Herodotus 7, 165-167. - Th. Lenschau (PRE 7, 2297-2299). [Nuchelmans]


Lijst van Namen