Stratonice

Stratonice (Στρατονίκη), naam van een drietal hellenistische koninginnen.

(1) Stratonice, gemalin van koning Antigonus I, moeder van Demetrius Poliorcetes. Na Antigonus' dood (301 vC) werd ze door haar zoon naar Cyprus overgebracht. Daar viel ze in 294 bij de verovering van Salamis in handen van Ptolemaeus I van Egypte, die haar echter vrijliet.


(2) Stratonice, dochter van Demetrius Poliorcetes en Phila. Zij huwde in 298 vC met Seleucus I, die haar vijf jaar later afstond aan zijn oudste zoon Antiochus I. Uit diens verbintenis met zijn stiefmoeder werden vier kinderen geboren, o.a. Antiochus II en volgende Stratonice.


(3) Stratonice, dochter van Antiochus I en vorige Stratonice, was gehuwd met Demetrius II van Macedonië. Toen deze, omdat S. hem geen zoon schonk, de epirotische prinses Phthia huwde, zocht S. haar toevlucht bij haar broer Antiochus II en poogde hem tot een wraakexpeditie tegen Demetrius te bewegen.


Lit. ad 1, 2 en 3: F. Geyer (PRE 4A, 318-322). [Nuchelmans]


Lijst van Namen