Pythische spelen

Pythische spelen of Pythia (τὰ Πύθια), panhelleens festival (agon) dat in Delphi eind augustus of begin september gehouden werd in het kader van het grote feest van Apollo Pythius. De god zelf zou dit feest ingesteld hebben ter herinnering aan zijn overwinning op de draak Python. De Pythia werden v66r 582 vC eenmaal in de acht jaar georganiseerd door de priesterschap van Delphi, sindsdien om de vier jaar - in het derde jaar van elke olympiade - onder leiding van de delphische amphictyonie. kopOorspronkelijk bestond het festival slechts uit een muzische agon, het voordragen van een nomos met cithara-begeleiding ter ere van Apollo. In 590 vC werden er andere muzische agonen (instrumentale nomoi en koorzang) en atletiekwedstrijden, in 582 wagenrennen aan toegevoegd; de atletiek werd beoefend in het thans nog bestaande, boven het heilige domein gelegen, stadion, het wagenrennen op de nabijgelegen vlakte van Crisa. De prijs was een laurierkrans van de heilige boom van Apollo; bovendien ontvingen de winnaars het recht om een standbeeld te laten plaatsen. Van de talloze beelden die krachtens dit recht de straten in het heiligdom sierden is alleen dat van de wagenmenner teruggevonden (thans in het museum van Delphi) die ca. 475 vC het vierspan (zie hiernaast) van Polyzalus, tiran van Gela op Sicilië, naar de overwinning leidde.

De Pythische spelen stonden in hoog aanzien, o.a. omdat de nadruk op de muzische kunsten lag en alleen roem de inzet was. Ze raakten pas tegen het eind van de 2e eeuw nC in verval. [Nuchelmans]


Register