Clitias

francoisvaasClitias (Κλιτίας), attische schilder van de zwartfigurige stijl (ca. 570 vC), die de beroemde, door Ergotimus vervaardigde François-krater beschilderde. Deze volutenkrater, de oudste die we bezitten, werd in 1844 door Alessandro François bij Chiusi in vele scherven gevonden en bevindt zich thans in het Museo Archeologico te Florence (no. 4209); op 9 september 1900 werd het kostbare stuk, dat in totaal 66 cm hoog is en in het midden een omvang van 1,81 heeft, door een fanaticus stukgeslagen, waarna restauratie in de huidige toestand volgde. De krater vertoont in de vier bovenste horizontale banden de jacht op het calydonische everzwijn, de lijkspelen ter ere van Patroclus, Theseus met dansende atheense jongens en meisjes, de strijd tussen Lapithen en Centauren, de stoet van goden die zich naar de bruiloft van Peleus en Thetis begeven, Achilles die Troilus achtervolgt en de terugkeer van Hephaestus op de Olympus; de vijfde band van boven geeft taferelen uit de dieren- en plantenwereld weer; op de voet is een gevecht tussen pygmeeën en kraanvogels afgebeeld. Bij meer dan 120 figuren is de naam vermeld. De Françoiskrater is een meesterwerk van de attische schilderkunst der hoog-archaïsche periode. Andere gesigneerde werken van C. en Ergotimus zijn een schaal in Berlijn (no. 4604) en een statief in het Metropolitan Museum te New York (no. 31.11.64).


Lit. Leonard (PRE 11, 864-875). L. Banti (EAA 4, 366-368). - J. Beazley, The Development of Attic Black-Figure (Berkeley 1951) 26vv; 52vv. A. Minto, Il Vaso François (Florence 1 960). [Nuchelmans]


Lijst van Namen