Execias

vaasExecias (Ἐξηκίας), bekende attische pottebakker en ceramiekschilder, die van ca. 550 tot 520 vC werkzaam was in de zwartfigurige techniek. Naar de stijl van een tiental gesigneerde stukken is een grote groep vazen aan hem toegeschreven. Zijn beroemdste werken zijn:

1. een amfoor in het Vaticaans Museum met op de ene zijde de triktrak-spelende Aiax en Achilles, op de andere Tyndareus, Leda en de Dioscuren;
2. een amfoor in het Brits Museum met Achilles en Penthesilea.
3. een schaal in de Münchener Antikensammlung met op de binnenzijde Dionysus in een schip.

E. had een voorliefde voor dramatische onderwerpen, die hij weergeeft met een maximum aan concentratie en een minimum aan middelen.


Lit. C. Robert (PRE 6, 1585v). - W. Technau, Exekias (Leipzig 1936). J. Beazley, Attic Black-figure Vase-painters (Oxford 1956) 143-149. P. Arias/I. Hirmer, Tausend Jahre griechischer Vasenkunst (München 1960) platen XVI-XVIII en afb. 59-65. [J. A. de Waele]


Lijst van Namen