Danel

Danel (ugaritisch dn'l, 'El is rechter' (?)) hoofdpersoon uit een ugaritische compositie, waarvan drie incomplete tabletten bekend zijn (thans algemeen in de volgorde II, III, I geplaatst). Door de eerste uitgever, Virolleaud, werd de tekst genoemd 'La légende phénicienne de Danel', maar thans spreekt men op grond van de boven tablet I staande rubriek laqht meestal van de 'Aqhat-tekst'. D. is een vorst, die betiteld wordt als de 'man van hrnmy' (zijn geografische herkomst of vorstelijke titulatuur) en als de 'man van rp'' (soms vertaald als 'de Refaiet'; een genealogische aanduiding?). De compositie beschrijft hoe D., die aanvankelijk kinderloos was, door tussenkomst der goden een zoon, Aqhat, ontvangt, wiens tragische lot (zijn dood, omdat hij de godin Anat heeft beledigd) het thema van het verhaal is. D. is het type van de wijze, vrome vorst, die in nauw contact staat met de goden, en die gezeten bij de poort de weduwe en wees recht verschaft. In het OT wordt D. zeer waarschijnlijk genoemd in Ez 14,14.20; 28,3. De eerste teksten noemen Noach, Dn'l en Job als grote rechtvaardigen uit de voortijd en als mogelijke bemiddelaars tussen God en mens. De laatste tekst tekent de zelfroem van de stad Tyrus met de woorden: 'gij zijt wijzer dan Dn'l'. In beide gevallen kan niet Daniël bedoeld zijn (wiens naam met een extra j wordt gespeld).


Lit. C. Virolleaud, La Légende phénicienne de Danel (Mission de Ras Shamra 1, 1936). H. L. Ginsberg (BASOR 97, 1945, 3v; 98, 1945, 15v). J. Obermann, How Daniel was blessed with a Son (Suppl. JAOS 6, 1946). H. L. Ginsberg (ANET 149-155; vertaling); M. H. Pope (W. Haussig, Wörterbuch der Mythologie 1, 1962, 241-244). [Veenhof]


Lijst van Goden