Vorige Kaart van Rome Rome Volgende

Het Colosseum of Amphitheatrum Flavianum

colosseum links

De ludi gladiatorii werden oorspronkelijk op het Forum gehouden, waar de toeschouwers post vatten op beweegbare tribunes die voor de gelegenheid werden gemaakt.
In de tijd van Augustus werden ze overgebracht vanuit het centrum naar de toen nog onbebouwde Campus Martius. Het eerste permanente amfitheater werd in 29 v.C. opgericht door Statilius Taurus, maar nadat het in de grote brand van 64 n.C. verwoest was, werd het op uitdrukkelijke wens van keizer Nero door een houten structuur versterkt.
Het duurde nog een tiental jaren voordat in Rome een gebouw verrees dat paste bij de hoofdstad van het rijk en voldoende groot was voor de spelen, vooral gladiatorenspelen (Munera) en shows met beesten (Venationes) die doorgingen tot de 6e eeuw. Er konden ongeveer 65000 à 87000 mensen in.

COLOSSEUM

Het mooiste amfitheater van de Romeinse wereld, het Amfiteater Flavianum, in de Middeleeuwen bekend als het Colosseum (genoemd naar het kolossale beeld van Nero (meer dan 30 m. hoog!) dat ernaast stond: in de tijd van Mussolini 1930 was de basis nog te zien), verrees in de eerste jaren van het bestuur van Vespasianus (begonnen in 72) en werd voltooid door zijn zoon Titus, op de plaats van een kunstmatig meer, het stagnum Neronis, dat Nero had laten aanleggen in het park van zijn Domus Aurea. In elke arcadeboog stond vroeger een beeld.

rechts

In 80 werd het ingewijd met festiviteiten, die 100 dagen zouden duren, en met het offer van 5000 wilde beesten. Het laatste spectakel vond plaats in 523 in de tijd van Theodorik, na het einde van het West-Romeinse Rijk.Vorige Kaart van Rome Rome Volgende