Triumviraat

Triumviraat, driemanschap, naam waarmee in het bijzonder de twee politieke overeenkomsten worden aangeduid die op het einde van de republiek in Rome gesloten werden tussen resp. Caesar, Pompeius en Crassus (60 vC) en Octavianus, Antonius en Lepidus (43 vC). Zie ook Rome. Beknopt overzicht van de politieke geschiedenis.


Register