Carinus 283 - 285


munt

Carinus, romeins keizer van 283 tot 285. Marcus Aurelius Carinus, oudste zoon van keizer Carus, werd door zijn vader in 282 benoemd tot Caesar, belast met het bestuur van het westelijk deel van het rijk. Toen Carus naar het Oosten trok om de Perzen te beoorlogen, werd C. Augustus van het Westen en in 283 na de dood van zijn vader keizer van het hele rijk met zijn broer Numerianus als Caesar. Toen deze in de herfst van 284 werd vermoord en de troepen van het Oosten in Nicomedia Diocletianus tot keizer uitriepen, kwam het tot een grote slag tussen Diocletianus en C. aan de Margus (Morawa) in Moesië. C. behaalde de overwinning, maar werd in het voorjaar van 285 door een van zijn officieren om persoonlijke redenen vermoord, zodat Diocletianus alleenheerser werd. Volgens de bronnen was C. een wrede wellusteling, maar hun duidelijke partijdigheid maakt dit oordeel minder geloofwaardig.Lit. Historia Augusta, Vita Cari, Carini et Numeriani. Aurelius Victor, Caesares 38v. Eutropius 9, 19v. - W. Henze (PRE 2, 2455v). F. Panvini Rosati (EAA 2, 348v). - P. Meloni, Il regno di Caro, Numeriano e Catino (Ann. Fac. Lett. Univ. Cagliari 15, 2, 1948). [Stolte]Keizers Rome Lijst van Namen