IuliusIulius, bekende gens uit republikeinse en keizertijd:

MUNT(1) Gaius Iulius Caesar, oudste zoon van Marcus Vipsanius Agrippa en Augustus' dochter Iulia, geboren in 20 vC. Hij werd in 17 vC door zijn grootvader Augustus geadopteerd, aan het keizerlijk hof opgevoed en reeds op jeugdige leeftijd overladen met hoge onderscheidingen. Nadat hij op 1 januari 5 vC de toga virilis ontvangen had en tot princeps iuventutis was benoemd, werd Gaius in 1 vC met een romeins expeditieleger naar het Oosten gezonden, waar hij in 1 nC het consulaat aanvaardde. In 2 nC plaatste hij eerst Ariobarzanes en na diens dood Artavasdes op de armeense troon, maar ook Artavasdes overleed spoedig daarna. Tijdens de moeilijkheden die daarop volgden liep hij bij het beleg van Artagira een zware wond op, waaraan hij op de terugreis naar Rome in Lycië bezweek (4 nC). Hij werd bijgezet in het mausoleum van Augustus.


Lit. V. Gardthausen (PRE 10, 424-428). C. Pietrangeli (EAA 2, 523v).


MUNT(2) Lucius Iulius Caesar, tweede zoon van Marcus Vipsanius Agrippa en Augustus' dochter Iulia, geboren in 17 vC en nog in hetzelfde jaar, evenals zijn broer Gaius Iulius door keizer Augustus als zoon geadopteerd. Hij overleed in 2 nC in Massilia op weg naar Spanje.


Lit. V. Gardthausen (PRE 10, 472v).


Keizers Rome Lijst van Namen