Iulia


MUNT

Iulia (maior), enige dochter van keizer Augustus en Scribonia (39 vC-14 nC). Iulia werd na de verstoting van haar moeder door Augustus streng opgevoed.
Na de dood van haar eerste echtgenoot Marcellus (23 vC) huwde zij in 21 met Marcus Vipsanius Agrippa, die zij naar het Oosten vergezelde (17-13). Iulia schonk hem vijf kinderen: Gaius Iulius Caesar, Iulia, Lucius Iulius Caesar, Agrippina maior en Agrippa Postumus. Haar derde huwelijk, met Tiberius (11 vC), schijnt aanvankelijk gelukkig te zijn geweest, maar haar ergerlijke levenswandel bracht Tiberius ertoe zich op Rhodus terug te trekken (6 vC). Tenslotte gedroeg zij zich zo losbandig dat Augustus haar in 2 vC van Tiberius liet scheiden en naar Pandateria verbande. Vijf jaar later mocht zij zich in Rhegium vestigen, waar zij kort na de troonsbestijging van Tiberius van honger en uitputting stierf.
Iulia was een vrouw van grote beschaving, begaafd met een helder verstand en veel esprit. Het mildere oordeel van tegenwoordig berust op de overweging dat haar leven in hoge mate werd bepaald door de niets ontziende familiepolitiek van haar vader. Beeltenissen van Iulia komen voor op munten en op de Ara Pacis.

stamboom
Klik op een naam voor meer informatie!


Lit. K. Fitzler (PRE 10, 896-906). C. Pietrangeli (EAA 3, 921). - J. Carcopino, La véritable Julia (Passion et politique chez les Césars, Paris 1958, 83-142). P. Sattler, I. und Tiberius (Studien aus dem Gebiet der Alten Geschichte, Wiesbaden 1962, 1-36). H. Bartels, Studien zum Frauenporträt der augusteischen Zeit (München 1963).Druk op (Back) bovenin als je terug wilt naar het vorige onderwerp.Keizers Rome Lijst van Namen