Matidia


Twee vrouwen uit de familie van Trajanus:

1. Salonia Matidia werd geboren op 4 juli voor 69 nC. als dochter van Ulpia Marciana en senator C. Salonius Matidius Patruinus uit Vicetia. Op 29 augustus 112 werd zij na de dood en consecratie van Marciana tot Augusta verheven door Trajanus. Ze is twee maal getrouwd geweest, de 1e keer met een zekere Mindius en de 2e keer met L. Vibius Sabinus, en leefde lang in het huis van Trajanus; haar dochters zijn Mindia Matidia en Vibia Sabina, de latere echtgenote van Hadrianus. Ze begeleidde Trajanus en diens vrouw Plotina op de veldtocht tegen de Parthen (113-117). Ze stierf in december 119. Hadrianus sprak de lijkrede uit. Ze werd geconsacreerd en kreeg andere postume eerbewijzen wegens haar bijzondere verdienste o.a. een grote tempel op de Campus Martius, ten westen van de tempel van Hadrianus.Lit. D. Kienast, Römische Kaisertabelle, 1990, 126 ev.


2. Mindia Matidia was de kleindochter van Marciana, dochter van de vorige Matidia en zuster van Sabina; hierdoor was zij een schoonzuster van Hadrianus en tante van Antoninus Pius; er is geen huwelijk van haar bekend. Zij bezat een reusachtig vermogen, waaruit zij rijkelijk deelde. Ze leefde nog onder Antoninus Pius.

Lit. W. Eck (RE Suppl. 15, 131-134).

Klik op een naam voor meer informatie!Keizers Rome Lijst van Namen