Nymphidius


Nymphidius, praetoriaans prefect onder Nero. Gaius N. Sabinus was de kleinzoon van een vrijgelatene en pretendeerde een bastaardzoon van keizer Caligula te zijn. Hij diende waarschijnlijk in Pannonië en werd door Nero na de onderdrukking van de samenzwering van Piso naast Tigellinus tot praefectus praetorio benoemd (65 nC). Ook ontving hij de ornamenta consularia. In 68 bracht hij de praetorianen aan de zijde van Galba en schoof Tigellinus terzijde met de bedoeling een praefectuur voor het leven zonder collega voor zich op te eisen. Toen dit mislukte en hij zich tot keizer wilde laten uitroepen, stuitte dit op verzet bij de praetorianen, die hem doodden.


Lit. Suetonius, Nero. - A. Stein (PRE 17, 1605v). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen