Tigellinus


Tigellinus, berucht gardeprefect onder keizer Nero. Gaius (?) Ofonius T. stamde uit Agrigentum en was van lage afkomst. In 39 door Caligula wegens overspel met Agrippina naar Griekenland verbannen maar later door Claudius terugeroepen, raakte hij na verdringing van Seneca bij Nero in de gunst, die hem tot praefectus vigilum en na de dood van Burrus tot praefectus praetorio benoemde (62). Op de keizer, die hij naar Griekenland vergezelde, oefende hij een verderfelijke invloed uit. Hebzuchtig en rancuneus als hij was, vielen vele hooggeplaatste personen, onder wie Octavia, aan zijn intriges ten offer. Ook wordt hij in verband gebracht met de brand van Rome (juli 64). Wegens zijn loyaliteit tijdens de samenzwering van Piso werd hij in 6 met de ornamenta triumphalia en met standbeelden onderscheiden. Na door zijn collega Nymphidius tot aftreden gedwongen te zijn koos hij in 68 de zijde van Galba, die hem spaarde. Na diens val werd hij echter door Otho tot zelfmoord gedwongen, waarna zijn aandenken in heel het rijk werd uitgebannen.


Lit. Tacitus, Annales 14, 51. Id., Historiae 1, 72. - A. Stein (PRE 17, 2056-2061). - T.K. Koper, Nero, Seneca and T. (Historia 28 1979, 346-357). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen