Sosius


Sosius, naam van een romeinse gens. Vermelding verdienen:

(1) Gaius Sosius, in de romeinse burgeroorlog aanhanger en onderbevelhebber van Marcus Antonius. Hij was quaestor in 40 en proconsul van Syrië en Cilicië van 38 tot ca. 35 vC; in 37 veroverde hij Jeruzalem ten behoeve van Herodes de Grote, waardoor deze koning van Judea werd. In september 34 mocht hij een triomftocht houden. S. werd samen met Gnaeus Domitius Ahenobarbus tot consul gekozen voor 32 vC, maar beiden werden terstond na hun ambtsaanvaarding, samen met 400 senaatsleden door Octavianus uit Rome verdreven en begaven zich naar Ephese, waar een tegensenaat gevormd werd. Dit leidde tot de eindstrijd tussen Octavianus en Antonius.

In de zeeslag bij Actium (31) voerde S. het commando over de linkervleugel van Antonius' vloot. Na de capitulatie werd hij door Octavianus begenadigd. In 17 vC trad hij op als quindecimvir sacris faciundis bij de ludi saeculares. De Apollotempel nabij het Theatrum Marcelli werd door S. herbouwd en verfraaid met beelden uit het Oosten.Lit. Velleius Paterculus 2, 85v. Flavius Josephus, Joodse Oudheden 14, 15v. Cassius Dio 49,22-51,2. - M. Fluss (PRE 3A, 1176-1180).(2) Quintus Sosius Senecio, consul in 99 en 107 nC. In 105 en 106 maakte hij zich verdienstelijk in de oorlog van keizer Traianus tegen de Daciërs, waarvoor hij met de ornamenta triumphalia en een standbeeld onderscheiden werd. Hij was gehuwd met een dochter van de invloedrijke Frontinus en was goed bevriend met Traianus, Plinius minor en Plutarchus. Laatstgenoemde, die hij leerde kennen toen hij proconsul van Achaia was, droeg aan S. enkele van zijn werken op.Lit. E. Groag (PRE 3A, 1180-1193). [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen