Tetricus


munt

Tetricus, romeins tegenkeizer van 270 tot 274. Gaius Pius Esuvius Tetricus, uit een voorname gallische familie, was praeses provinciae Aquitaniae en volgde door toedoen van diens moeder Victoria Victorinus op als keizer van het gallische deelrijk, waartoe Gallia, Britannia en Hispania behoorden. Tuchteloosheid onder de troepen en opstandigheid van de belgische stadhouder Faustinus kenmerkten zijn bewind. Bovendien drongen Germanen op over de Rijn. Al spoedig vielen Spanje en een deel van Gallia Narbonensis van hem af. In zijn nood wendde T., die in 273 zijn gelijknamige zoon tot Caesar en later tot Augustus verhief, zich tot Aurelianus, die Gallië binnenrukte. In de slag op de Catalaunische Velden (bij Châlons) gaf T. zich daarop zonder strijd aan hem over. Na in Rome samen met zijn zoon en Zenobia van Palmyra in een triomftocht te zijn meegevoerd, bekleedde hij nog de hoge functie van corrector Lucaniae. Hij stierf hoogbejaard.Lit. A. Stein (PRE 6, 696-704). M. Floriani Squaraapmo (EAA 7, 783v). - N. Jankowski, Das gallische Gegenreich (259-274 n.Chr.) und seine soziale Basis im Spiegel der Historia Augusta (Helikon 7, 1967, 125-194). - Munten: B. Mattingly/E. A. Sydenham, Roman Imperial Coins 5,2 (London 1933, 399-418). G. Elmer, Die Münzprägung der gallischen Kaiser in Köln, Trier und Mailand (Bonner Jahrbücher 146, 1941. 74-97). - Portret: J. Bernoulli, Römische Ikonographie 2,3 (Stuttgart 1894 = Hildesheim 1969) 179v. B. Felletti Maj, Iconografia romana imperiale da Severo Alessandro a M. Aurelio Canno (222-285 d.C.)2 (Rome 1958) 62, 258v. [A.J. Janssen]


Keizers Rome Lijst van Namen