Verginius


Verginius, romeinse magistraat en veldheer uit de le eeuw nC. Lucius V. Rufus, geboren ca. 14 nC in Noord-Italië, was in 63 consul en in 68 en 69 legatus Augusti pro praetore van Germania superior. Als zodanig versloeg hij in juni 68 bij Vesontio (Besançon) de opstandige stadhouder van Gallia Lugdunensis, Vindex. Zijn soldaten drongen herhaaldelijk bij V. erop aan zich tot keizer te laten uitroepen, maar hij weigerde beslist. Ondanks deze loyale opstelling werd hij door keizer Galba naar Rome teruggeroepen. Begin 69 werd V. door Galba's opvolger Otho tot consul benoemd. Ook na de dood van Otho (16 april 69) werd er weer aandrang op hem uitgeoefend om het keizerschap te aanvaarden; ditmaal reageerde hij door zich terug te trekken op zijn landgoed in Etrurië. Op 83-jarige leeftijd bekleedde V. voor de derde maal het consulaat (97 nC), samen met keizer Nerva. Tijdens het voorbereiden van een dankrede aan het adres van Nerva gleed hij uit en brak zijn heup, tengevolge waarvan hij kort daarna overleed. De lijkrede op de alom gerespecteerde V. werd gehouden door de geschiedschrijver Tacitus. V. was ook voogd van Plinius minor.Lit. M. Schuster (PRE 8A1 1536-1543). - P. A. Brunt, The Revolt of Vindex and the Fall of Nero (Latomus 18, 1959, 531-559). G.B. Townend, The Reputation of V. Rufus (ib. 20, 1961, 337-341). D. C. Shotter, Tacitus and V. Rufus (Classical Quarterly 17, 1967, 370-381). J. van Ooteghem. V. et Vindex (Les Études Classiques 36, 1968, 18-27). L. J. Dale, V. at Vesontio (Historia 24, 1975, 75-100). [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen