Vetranio (350 n.C.)Vetranio werd voor 290 vC geboren uit onaanzienlijke ouders in Moesia. Hij diende onder Constantijn I, hij werd een magister militum onder Constans. Uit angst voor de opstand van Magnentius haalde Constantia, de zuster van Constantius, Vetranio over de titel van Caesar aan te nemen. Hij was in Illyricum toen hij het nieuws over de opstand van Magnentius en de dood van Constans vernam. Constantia zond haar broer een brief, die hij in Edessa ontving, waar hij tegen de Perzen vocht. Hij zond Vetranio een diadeem en erkende hem als mede-bestuurder. Om Magnentius bezig te houden zond de keizer Vetranio geld en stelde hem aan het hoofd van de keizerlijke troepen aan de Donau. In juni 350 was er een opstand van Nepotianus.

Vetranio vroeg Constantius herhaaldelijk om geld en militaire steun voor het gevecht tegen Magnentius; hij betuigde ook zijn steun aan de keizer. Toen de onderhandelingen vastliepen, sloten Magnentius en Vetranio een verbond; zij zonden gezanten naar de keizer. Zij ontmoetten de keizer in Heraclea in Thracië. Magnentius bood zijn dochter aan Constantius aan als vrouw en was bereid Constantia, de zuster van de keizer, te trouwen. Constantius wees zijn aanbod af.

Constantius ontmoette Vetranio eerst in Serdica en beiden gingen naar Naissus. Op 25 december 350 stapten beiden op een spreekgestoelte voor de verzamelde troepen; Constantius haalde d.m.v. een overtuigende redevoering de soldaten over hem tot keizer uit te roepen. De keizer stond de oude Vetranio toe als een particulier burger verder te leven in Prusa op een staatspensioen. Zes jaar later stierf Vetranio.


Barnes, T.D, Athanasius and Constantius: Theology and Politics in the Constantinian Empire, Cambridge, 1993. - Ensslin, Wm. "Magnentius (1)." (PRE 14: col. 445ff.) - Jones, A.H.M. J.R. Martindale, and J. Morris. "Vetranio 1" the Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge, 1971, 1.954.


Keizers Rome Lijst van Namen