Aufidius

Aufidius, naam van een romeinse plebejische gens, waarvan sinds de 2e eeuw vC vele leden bekend zijn. De voornaamste zijn:

(1) Aufidius Bassus, geschiedschrijver uit de 1e eeuw nC en aanhanger van het epicurisme. Hij schreef een Bellum Germanicum over de oorlogen van Drusus en Tiberius tegen de Germanen en een groot geschiedwerk (Historiae) over de periode van ca. 44 vC tot ca. 50 nC. Beide zijn verloren gegaan; uit de Historiae citeert Seneca maior (Suasoriae 6, 18 en 23) twee passages.


Lit. H. Bardon, La littérature latine inconnue 2 (Paris 1956) 1 64-1 67 .


(2) Gaius Aufidius Victorinus uit Pisaurum in Umbrië, leerling (samen met keizer Marcus Aurelius) en later schoonzoon van Fronto. Zijn schitterende ambtelijke loopbaan is ons bekend door een inscriptie op het Forum Augusti te Rome: consul suffectus (155), gouverneur van Germania superior (162-165), van Dacia (168-169), van Hispania citerior en Baetica (171-172), van Africa (173-175), praefectus urbi en tenslotte voor de tweede maal consul (183). Hij stierf ca. 185 nC. [Nuchelmans]


Lijst van Namen