Domitius Ahenobarbus

Gnaeus Domitius Ahenobarbus, praetor ca. 125 vC, consul in 122 en censor in 115, beroemd om zijn successen in Gallië, waar hij in 121 als proconsul samen met Quintus Fabius Maximus Aemilianus (consul 121) bij de Rhône de Arverni en de Allobrogen overwon. Hij zond de arvernische koning Bituitus en diens zoon gevankelijk naar Rome en vormde uit het verworven gebied de provincie Gallia Narbonensis. De Via Domitia, van de Provence naar de Pyreneeën, werd door hem gebouwd. Bij zijn dood (ca. 104) was hij pontifex. Hier is een munt van Cn.Domitius Ahenobarbus te zien. Links: ROMA met helm: Rechts: Iupiter op een vierspan met tekst: CN.DOM.


Lit. Livius, boek 41. Diodorus Siculus, boeken 34 en 35. - F. Münzer (PRE 5, 1322-1324).


Lijst van Namen