Fonteius


munt
Denarius van P. Fonteius Capito met kop van Mars;
keerzijde: soldaat gooit speer naar Galliër (55 vC)
Fonteius, naam van een romeinse plebejische gens, waarvan sinds de 2e eeuw vC leden bekend zijn. Vermelding verdienen:

(1) Publius Fonteius, die in 59 vC Publius Clodius Pulcher adopteerde om deze in staat te stellen over te gaan tot de plebs.


(2) Gaius Fonteius Capito, vriend en vertrouweling van Marcus Antonius. Hij nam in 37 vC deel aan de conferentie van Tarente en begeleidde vervolgens in Antonius' opdracht Cleopatra van Egypte naar Syrië. In 33 vC was F. twee maanden consul suffectus.


(3) Fonteius Capito, consul in 67, legaat van Germania Inferior in 68 nC. In deze laatste functie liet hij de opstandige Bataaf Claudius Paulus doden en diens broer Iulius Civilis gevangen nemen. Om welke reden F., die ondanks zijn hebzucht bij de soldaten geliefd was, door hoge officieren werd omgebracht, is niet duidelijk (vgl. Tacitus, Historiae 1, 7 en 58). [Nuchelmans]


Lijst van Namen