Iulia

Iulia, naam van de vrouwelijke leden van de gens Iulia (Iulius). Het bekendst zijn:

(1) Iulia, zuster van Caesars vader Gaius Iulius Caesar. Zij huwde ca. 112 vC met Gaius Marius en overleed in 68 vC.


(2) Iulia, dochter van Lucius Iulius Caesar. Zij was in eerste echt gehuwd met Marcus Antonius Creticus, wie zij drie zonen schonk, Marcus, Gaius en Lucius Antonius.


(3) Iulia, jongere zuster van Iulius Caesar, gehuwd met Marcus Atius Balbus. Hun oudste dochter Atia was in eerste echt gehuwd met Gaius Octavius en bracht op 23 september 63vC de latere keizer Augustus ter wereld. Deze werd van 58 tot 51 door zijn grootmoeder opgevoed in het paleis van haar tweede echtgenoot Lucius Marcius Philippus en hield op twaalfjarige leeftijd de lijkrede bij haar begrafenis. [Nuchelmans]


(4) Iulia, dochter van Iulius Caesar en diens eerste vrouw Cornelia. Zij sloot in april 59 vC een politiek, maar niettemin gelukkig huwelijk met Gnaeus Pompeius; haar charme heeft ongetwijfeld veel bijgedragen tot de aanvankelijke goede verstandhouding tussen Caesar en Pompeius, maar in 54 stierf zij in het kraambed. Zij werd op aandringen van het volk op het Marsveld bijgezet. Caesar gaf te harer ere in 46 vC schitterende lijkspelen.


Lit. F. Münzer (PRE 10, 894v).

Lijst van Namen