Balbus

Balbus romeins cognomen, waaronder drie belangrijke magistraten uit de 1e eeuw vC.

(1) Marcus Atius Balbus uit Aricia, praetor ca. 60 vC en niet lang daarna gestorven. Hij was gehuwd met Caesars zuster Julia; hun oudste dochter Atia trouwde met Gaius Octavius en was de moeder van keizer Augustus.


(2) Lucius Cornelius Balbus (maior), geboren uit rijke ouders te Gades in Spanje, ontving in 72 vC van Pompeius als beloning voor zijn grote verdiensten in de oorlog tegen Sertorius het romeinse burgerrecht.

In 61 door Caesar tot praefectus fabrum benoemd, behoorde hij sindsdien tot diens intiemste medewerkers; hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het eerste driemanschap. In 56 werd hij aangeklaagd wegens wederrechtelijke toeeigening van het burgerrecht, maar Cicero, bijgestaan door Pompeius en Crassus, wist hem vrij te pleiten met een redevoering die we nog bezitten (Pro Balbo). Van 48 tot 45 trad B., samen met Gaius Oppius, als Caesars vertegenwoordiger en gevolmachtigde te Rome op. Nadat hij in 44 de zijde.van Octavianus had gekozen, bekleedde hij in 40 - als eerste provinciaal - het consulaat. B., die ca. 60 vC geadopteerd was door Pompeius' vertrouweling Theophanes van Mytilene en een groot vermogen bezat, was ook met Cicero en Varro bevriend en bewoog Hirtius tot het schrijven van een achtste boek bij Caesars De bello Gallico.


Lit. Jullien, De Lucio Cornelio Balbo maiore (Paris 1886). F. Münzer (PRE 4, 1260-1268).


(3) Lucius Cornelius Balbus (minor), neef van vorige, evenals deze geboortig uit Gades en sinds 72 vC romeins burger. In 49 vC sloot hij zich bij Caesar aan, voor wie hij belangrijke diplomatieke missies vervulde. In 44-43 was hij in Hispania ulterior quaestor van de proconsul Gaius Asinius Pollio. Vervolgens koos B. de zijde van Octavianus, die hem de rang van consul verleende. Na zijn proconsulaat van de provincie Africa (21-20) hield hij een triomftocht - als eerste provinciaal - wegens zijn overwinning op de Garamantes. Te Gades legde hij een nieuwe havenwijk aan, in Rome bouwde hij een stenen theater (13 vC).


Lit. E. Groag (PRE 4, 1268-1271). [Nuchelmans]


Lijst van Namen