Lucius Mummius Achaicus

Lucius Mummius Achaicus, romeins veldheer en staatsman van plebejische afkomst, triumfeerde in 152 vC over de Lusitaniërs, die hij tijdens zijn praetuur in Hispania ulterior had overwonnen. In 146 volgde hij Metellus Macedonicus op als bevelhebber in Griekenland, waar hij de achaeïsche bond verpletterde en Corinthe innam, dat hij volgens senaatsbesluit plunderde en verwoestte, terwijl hij de inwoners als slaven verkocht en de kunstschatten naar Italië verscheepte. Tijdens zijn proconsulaat (145) werd hij in Epidaurus, Tegea, Olympia en Thebe met standbeelden geëerd; in Rome viel hem een triomf ten deel. Tijdens zijn censuur in 142 tooide hij verscheidene steden van Italië met uit Griekenland weggevoerde kunstwerken. Spoedig hierop stierf hij. Cicero (Brutus 94) typeert hem als een eenvoudig en ouderwets redenaar.

Lit. F. Münzer (PRE 16, 1195-1206). - H. Simon, Roms Kriege in Spanien 154-133 v. Chr. (Frankfurt 1962). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen