Lusitania

kaartLusitania, naar de Lusitani, een sterk met Kelten vermengd inheems volk, genoemde romeinse provincie op het iberisch schiereiland, die begrensd werd door de Oceaan, de benedenloop van de Durius (Duro) en de benedenloop van de Anas (Guadiana) en aldus het grootste deel van het huidige Portugal en een gedeelte van West-Spanje omvatte. De Lusitani, die uit vele afzonderlijke kleine stammen bestonden en geen politieke eenheid vormden, verzetten zich decennia lang hardnekkig tegen de pogingen van de Romeinen om hen te onderwerpen. Hoogtepunten in de strijd, die begon in 193 vC, toen de Lusitani Hispania Ulterior binnenvielen, en pas definitief beëindigd werd door Julius Caesar, die als stadhouder van Hispania Ulterior in 61 vC de laatste roerige gebieden pacificeerde, waren het op treden van de lusitaanse vrijheidsheld Viriathus (147-139) en dat van de romeinse praetor Sertorius, die zich vooral door de steun van de Lusitani van 80 tot 72 vC in Spanje wist te handhaven tegen Sulla en Pompeius. Het gebied, dat sinds 136 vC als onderworpen gold, werd aanvankelijk als militair district bij Hispania Ulterior gevoegd; door keizer Augustus werd het verheven tot de keizerlijke provincie L. De belangrijkste steden van L. waren de in 25 vC door Augustus gestichte hoofdstad Augusta Emerita, Salamantica, Olisipo en Norba. De provincie leverde zilver- en kopererts, maar was overigens in economisch opzicht van weinig betekenis. Aan het romeinse gezag over L. kwam een einde door de invasies van Alanen en Westgoten sinds 410 nC.


Lit. A. Schulten (PRE 13, 1867-1872). - E. Albertini, Les divisions administratives de l'Espagne romaine CParis 1923). A. Schulten, Iberische Landeskunde 2 (Strassburg-Kehl 1957). H. Simon, Roms Kriege in Spanien 154-133 v. Chr. (Frankfurt a.M. 1962). A. Tovar, Iberische Landeskunde. Völker und Städte des antiken Hispanien 2. Lusitanien (Baden-Baden 1976). [Nuchelmans]


Kaart