Gaius Norbanus

Gaius Norbanus, afkomstig uit het latijnse stadje Norba, verwierf het romeinse burgerrecht en sloot zich aan bij de populares. In 103 vC werd hij volkstribuun en wist de veroordeling van Servilius Caepio te bewerkstelligen. Hierom werd in 94 vC een aanklacht tegen hem ingediend wegens schending van de maiestas populi Romani, maar dank zij de verdediging door zijn vriend Marcus Antonius werd hij vrijgesproken. Als consul (83) trachtte N. de terugkeer van Sulla naar Italië te beletten, maar na eerdere tegenslagen in 82 door Quintus Metellus Pius bij Faventia definitief verslagen, vluchtte hij naar Rhodus en pleegde daar zelfmoord.


Lit. F. Münzer (PRE 17, 927-930). - Id., N. (Hermes 67, 1923, 220-236). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen