Trebatius Testa

Gaius Trebatius Testa, romeins jurist uit de 1e eeuw vC. (ca. 84 vC-ca. 4 nC) was waarschijnlijk afkomstig uit Velia in Lucanië. Hij was krijgstribuun en juridisch adviseur van Caesar tijdens diens campagne in Gallië, in het bijzonder in de jaren 54/53 vC, nadat Cicero hem in 54 bij Caesar had geïntroduceerd op grond van zijn uitstekende juridische kwaliteiten vgl. Cicero, Epistulae ad Familiares 7, 5). Ook tijdens de burgeroorlog stond T. aan de zijde van Caesar; voorts genoot hij ook het respect van Octavianus. Cicero rekende T., blijkens zijn brieven, tot zijn vrienden. Dit gold ook voor Horatius, die tot T. satire 2, 1 richtte. Tot de juridische geschriften van T. behoorde volgens latere getuigenissen in ieder geval een werk met de titel De religionibus, alsmede een tractaat De civili iure.


Lit. P. Sonnet, Gaius Trebatius Testa (Diss. Giessen 1932). - Id. (PRE 6A, 2251-2261). GRL 1, 596v. [Brouwers ]


Lijst van Namen