Alexander

(1) Alexander, bisschop van Rome (ca. 105-116). De Acta Alexandri zijn zonder enig gezag (niet vóór de 6e à 7e eeuw); het martelaarschap van A. is onzeker. Over de notitie in het Liber Pontificalis (Duchesne, Liber Pontificalis, Paris 1886, 1, 127) vergelijke men Jungmann, Missarum Sollemnia 3 2 (Wien 1952) § 137. Over de authenticiteit van de begraafplaats en de basiliek van A. zie Leclercq (DAL 1, 1092v). Feestdag 3 mei.


Lit. E. Caspar, Die älteste römische Bischofsliste (Berlin 1926).


(2) Alexander van Jeruzalem, leerling van Pantaenus en Clemens van Alexandrië. In 211 werd hij bisschop van Caesarea in Cappadocië en later opvolger van Narcissus van Jeruzalem. Tijdens de vervolging van Decius stierf hij de marteldood (zie Eusebius, Historia ecclesiastica 6, 8, 7; 6, 11, 1v; 6, 20, 1; 6, 39, 2). Te Jeruzalem heeft hij een theologische bibliotheek gesticht. Enkele fragmenten van zijn brieven vinden wij bij Eusebius van Caesarea (zie ook Hieronymus, De viris illustribus 62).


Lit. MPG 10, 203-206. A. von Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur 1 (Leipzig 1893) 505-507.


(3) Alexander van Lycopolis (ca. 300), volgens Photius bisschop van het egyptische Lycopolis, sedert Tillemont echter algemeen als heidens filosoof beschouwd. Hij is de auteur van een werk tegen het manicheïsme, dat zich van het standpunt van een platonicus tegen de inconsequenties en dwaasheden van deze leer richtte. In de 8e eeuw werd zijn werk onder keizer Basilius I tegen de pauliciani gebezigd, waardoor het bewaard is gebleven.


Lit. MPG 18, 411-418. M. Dibelius (RAC 1, 270v). Bardenhewer, 3, 102v. A. Brinkmann, Alexandri Lycopolitani contra Manichaei opiniones disputatio (Leipzig 1895).


(4) Alexander van Alexandrië, voorganger van Athanasius als bisschop van Alexandrië (313-328). Hij bestreed het schisma van Meletius van Lycopolis en het arianisme. Op een synode te Alexandrië (318) werd Arius veroordeeld. A. schreef een tweetal zendbrieven over het arianisme (door citaten bij kerkhistorici bewaard gebleven, zie MPG 18, 547-578). Deze, geschreven door een goed theoloog en een ervaren stilist, zijn belangrijk voor de oudste geschiedenis van het arianisme. 70 brieven en fragmenten van preken zijn verder bewaard gebleven, o.a. een in het syrisch bewaarde preek 'Over ziel en lichaam en over het lijden des Heren' (MPG 18, 585-604).


Lit. Bardenhewer 3, 34-41. H. Opitz (ZNW 1934, 131-159). [Bartelink]


Pausen Afkortingen Lijst van Namen