Eusebius

(1) Eusebius, bisschop van Rome (18-4 tot 17-8-308 of 309). Evenals zijn voorganger Marcellus werd hij verwikkeld in de moeilijkheden rondom het weer in de kerk opnemen van de tijdens Diocletianus' vervolging afgevallenen. Door keizer Maxentius werd E. naar Sicilië verbannen. Hij werd in de Callixtuscatacombe te Rome bijgezet.


Lit. ASS, sept. VII (1867) 247-250. - E. Caspar, Geschichte des Papsttums 1 (Tübingen 1930) 99v.


(2) Eusebius van Emesa (ca. 300 te Edessa-ca. 359) was leerling van Eusebius van Caesarea en ontving zijn verdere opleiding in Antiochië en Alexandrië. Hoewel hij een bestrijder van de uitspraken van het concilie van Nicea (325) was en ariaans-gezinde vrienden had, was hij geen ariaan. Recente onderzoekingen (vooral door Buytaert) hebben veel licht geworpen op de literaire nalatenschap van E. Verschillende werken zijn eerst in de laatste tijd bekend geworden. Bewaard zijn o.a. 30 preken (29 in latijnse vertaling, een in een grieks origineel) en verder griekse, syrische en armeense fragmenten van preken en bijbelcommentaren.


Lit. Uitgaven: MPG 24, 1047-1208; 31, 1476-1488; 86, 535-562. E. M. Buytaert, Eusèbe d'Émèse. Discours conservés en latin 1. La collection de Troyes (1-17); 2. La collection de Sirmond (18-29) (Louvain 1953-1957). - J.-M. Leroux (DSp 4, 1690-1695). - G. Morin, La collection gallicane dit d'Eusèbe d'Émèse et les problèmes qui s'y rattachent (ZNW 34, 1935, 92-115). E. M. Buytaert, L'héritage littéraire d'Eusèbe d'Émèse (Louvain 1949). J. Muyldermans, Les homélies d'Eusèbe d'Émèse en version arménienne (Le Muséon 71, 1958, 51-56).


(3) Eusebius, eerste bisschop van Vercelli (gest. ca. 371), verzette zich op de synode van Milaan (355) tegen de veroordeling van Athanasius en werd dientengevolge naar Scythopolis in Palestina verbannen. Later bestreed hij samen met Hilarius van Poitiers het arianisme in Italië, waarvan Ambrosius' voorganger te Milaan, Auxentius, een van de voornaamste vertegenwoordigers was. De Psalmencommentaar van Eusebius van Caesarea, die E. in het latijn vertaalde (Hieronymus, Epistula 61,2) is verloren gegaan. Bewaard zijn 3 brieven. Niet zeker is het auteurschap van E. van De trinitate (7 boeken).


Lit. Uitgave: V. Bulhart (CC 9, 1-205; 451-479). - V. De Clercq (DHG 15, 1477-1483). - E. Crovella, Santo Eusebio di Vercelli. Saggio di biografica critica (Vercelli 1961). M. Simonetti, Qualche osservazioni sul De Trinitate attribuito a Eusebio di Vercelli (Riv. di Cult. Classica e Medievale 5, 1963, 386-393). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen