Timotheus

Timotheus (Τιμόθεος), reisgezel van de apostel Paulus, zoon van een gelovig geworden joodse vrouw en een griekse vader (Hand 16,3). T. begeleidde Paulus op diens tweede en derde missiereis (Hand 17, 14v; 1 ,5; 19, 22; 20, 4) en werd door Paulus meermalen met een zending belast: naar Thessalonica (lTh 3, 2-6), naar Macedonië (Hand 19, 22; Phil 2, 19) en naar Corinthe (lCor 4, 17; 16, 10; 2Cor 1, 19). Hij deelde blijkens de opschriften van de gevangenschapsbrieven Paulus' gevangenschap; volgens de aan T. gerichte pastorale brieven was hij ook later Paulus' reisgezel (lTim 1, 3; 2Tim 4, 21). De traditie eert T. als bisschop van Ephese.


Lit. E. Fascher (PRE 6A, 1342-1354). Zie Pastorale brieven. [Bouwman ]


Afkortingen Lijst van Namen