Attalia

kaartAttalia (Ἀττάλεια), naam van enkele hellenistische steden in Klein-Azië, die genoemd zijn naar een van de Attali van Pergamum. De belangrijkste is A. aan de zuidkust van Pamphylië; thans Antalya. Gesticht door Attalus II ca. 150 vC als havenstad van het meer landinwaarts gelegen Perge, overvleugelde de nieuwe stichting dit in de eerste eeuw nC en kreeg vooral betekenis als overslaghaven; A. had een uitstekende verbindingsweg met het dal van de Maeander en vandaar naar Egypte en Smyrna.
poortIn 79 vC werd A. wegens medeplichtigheid aan zeeroverij door de romeinse consul Servilius Isauricus van zijn gebied beroofd. Ten tijde van keizer Hadrianus werd de stad met verschillende grote bouwwerken verfraaid (o.a. met de nog bestaande Poort van Hadrianus: zie rechts), in de 3e eeuw nC werd ze een romeinse kolonie. Van de antieke muren staan nog grote delen overeind.

In A. gingen Paulus en Barnabas scheep toen zij na hun eerste reis door Klein-Azië naar Antiochië terugkeerden (Hand 15,25).


Lit. K. Lanckoronski, Staedte Pamphyliens und Pisidiens (Wien 1S90) 7-32. [Nuchelmans]


Kaart