Belgica

kaartBelgica (Βελγική), romeinse provincie, ontstaan toen keizer Augustus in 27 vC Gallia in vier provincies splitste: Gallia Narbonensis, Aquitania, Gallia Lugdunensis en Belgica. De grenzen van de keizerlijke provincie Belgica waren aanvankelijk Noordzee, Seine, Saône en de Rijn van zijn oorsprong tot zijn monding; ook westelijk Zwitserland behoorde er dus toe. Onder Domitianus, vóór 90 nC, werden langs de Rijn de provincies Germania Inferior en Superior van Belgica afgesplitst; eerstgenoemde omvatte het zuiden van Nederland, de oostelijke helft van België en de westelijke Rijnoever vanaf Bonn, de tweede de westelijke oever van de Boven-Rijn, Bourgogne en de westelijke helft van Zwitserland. De hoofdstad van Belgica in engere zin was Durocortorum Remorum, waar als stadhouder een legatus pro praetore zetelde. Voor de financiën bleef Belgica met de beide Germaniae een eenheid vormen; aan het hoofd van de financiële administratie stond de procurator Belgicae et duarum Germaniarum met als standplaats Augusta Treverorum (Trier). Andere belangrijke steden van Belgica waren Bagacum, Samarobriva en Divodurum. De provincie bezat een uitstekend wegennet en genoot doorgaans grote welvaart tot in de 4e eeuw nC. Onder Diocletianus kwam een nieuwe bestuurlijke indeling tot stand. Sindsdien behoorde Belgica tot de dioecesis Galliarum en was verdeeld in Belgica prima met de hoofdstad Augusta Treverorum en Belgica secunda met de hoofdstad Durocortorum.


Lit. W. Meyers, L'administration de la province romaine de Belgique (Diss. Arch. Gandenses 7, 1964). [Stolte]


Kaart