Remi

kaartRemi, machtige stam in Gallia Belgica, wiens gebied zich uitstrekte ten noordoosten van Parijs tussen de Marne, de Maas en de bovenloop van de Oise; het werd in het noorden begrensd door de Nervii, in het oosten door de Treveri en de Mediomatrici, in het zuiden door de Tricasses, in het westen door de Suessiones. De R. behoorden tot de groep der Belgae en hadden eigen munten. In 57 vC sloten ze een bondgenootschap met de Romeinen, waaraan ze ook tijdens de algemene gallische opstand tegen Caesar in 52 vC trouw bleven. Hun territorium maakte als civitas Remorum sinds 27 vC deel uit van de provincie Belgica, sinds Diocletianus van Belgica secunda. Hoofdstad van de R. was Durocortorum, het tegenwoordige Reims. Hier resideerde sinds het eind van de 1e eeuw nC de romeinse stadhouder van Belgica.


Lit. Keune (PRE 1 A, 587-594). [Nuchelmans]


Kaart