Musaeus

Musaeus (Μουσαῖος), naam van twee griekse dichters.

(1) Musaeus, legendarische zanger, door de traditie in verband gebracht met de thracische zanger Orpheus, wiens leerling hij zou zijn geweest. Volgens Aristophanes (Ranae 1032v) introduceerde Orpheus de mysteriën en het vegetarisme, M. de geneeskunst en de orakels. Anderen berichten dat Musaeus' zoon Eumolpus de mysteriën van Eleusis had ingesteld. Talrijke geschriften met orfische inslag (Orfisme) werden aan M. toegeschreven, o.a. een Theogonie en hymnen; vooral de op zijn naam staande orakelverzameling had gezag: Hipparchus van Athene verbande de orakeldeskundige Onomacritus omdat deze er een vals orakel aan had toegevoegd.


Lit. Testimonia en fragmenten bij H. Diels/W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker 111 (Zürich 1964) nr. 2. - A. Rzach (PRE16, 757-767). [Versnel]


(2) Musaeus Grammaticus, epische dichter uit de school van Nonnus (tweede helft van de 5e eeuw nC). Van zijn leven is niets bekend. Van zijn poëzie bezitten we een epyllion Τὰ καθ᾽ Ἡρὼ καὶ Λέανδρον (De geschiedenis van Hero en Leander) in 340 dactylische hexameters, dat ondanks zijn gekunstelde taal en stijl vele poëtische kwaliteiten heeft. Het gedicht oefende sinds de editio princeps (Venetië 1494) grote aantrekkingskracht uit op moderne bewerkers, o.a. op Bernardo Tasso (1555), Marlowe (1598), Schiller (1801) en Grillparzer (1831).


Lit. Beste uitgaven: A. Ludwich, Musaios, Hero und Leander (KT 98, Bonn 1912 = Berlin 1929). Met engelse vertaling en commentaar: E. H. Blakeney, M., Hero and Leander (Oxford 1935). Met franse vertaling: P. Orsini, Musée, Héro et Léandre (Paris 1968). Met duitse vertaling en uitvoerige commentaar: K. Kost, Musaios, Hero und Leander (Bonn 1971). - R. Keydell (PRE 16, 767-769). - D. Bo, Musaei Lexicon (Hildesheim 1966). Th. Geizer, Bemerkungen zu Sprache und Text des Epikers Musaios (Museum Helveticum 24, 1967, 129-148; 25, 1968, 11-47). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs