Simonides

Simonides (Σιμωνίδης), griekse dichter van (voornamelijk) koorlyriek, geboren ca. 556 in Iulis op het eiland Ceos, gestorven 468 te Acragas. Op uitnodiging van Hipparchus verbleef hij geruime tijd in Athene. Na de val der Pisistratiden ging hij naar Thessalië, waar hij vooral relaties onderhield met de Scopaden in Crannon, maar tegen de tijd van de perzische oorlogen bevond hij zich weer in Athene. Later begaf hij zich op uitnodiging van Hiëro I naar Sicilië, waar hij gestorven is. Hij was een oom van Bacchylides. Over zijn persoon waren in de oudheid talrijke anecdoten in omloop.

De veelzijdige poëzie van S. omvatte o.a. epinicia, dithyramben, scolia en paeanen, daarnaast ook monodische lyriek en elegieën; van dit oeuvre zijn slechts fragmenten bewaard. Op zijn naam is ook een aantal belangwekkende epigrammen overgeleverd, waarvan de echtheid omstreden is.

In zijn gedichten toont Simonides zich in het algemeen een ironisch-sceptische intellectueel, met een realistische kijk op de betrekkelijkheid der menselijke mogelijkheden (fr. 37 Page) en op de wisselvalligheid van het lot (fr. 15, 16 en 17 Page). Dat hij ook in staat is op ontroerende wijze menselijke gevoelens tot uitdrukking te brengen blijkt uit het klaaglied van Danaë terwijl ze op de woelige zee dobbert (fr. 38 Page). Vermelding verdient ook het gedicht waarin de gesneuvelden van Thermopylae verheerlijkt worden (fr. 26 Page). Plutarchus citeert van S. de uitspraak: 'schilderen is zwijgende poëzie, poëzie sprekend schilderen'.


Lit. Uitgaven: E. Diehl, Anthologia Lyrica Graeca 5² (Leipzig 1942) 76-140. D. Page, Poetae Melici Graeci (Oxford 1962) 237-323. Elegische fragmenten: W. West, Iambi et Elegi Graeci 2 (ib. 1972) 112-117. Met engelse vertaling: J. W. Edmonds, Lyra Graeca 2 (Loeb Class. Libr., London 1924) 246-417. Met duitse vertaling: O. Werner, S. und Bakchylides, Gedichte (München 1969). - J. Geffcken (PRE 3A, 186-197). U. von Wilamowitz, Sappho und S. (Berlin 1913). C. M. Bowra, Greek Lyric Poetry² (Oxford 1961) 308-372. W. J. Kegel, S. (Groningen 1962). [Schreiner]


Lijst van Auteurs